Cầu thang xương cá hộp đơn

 Cầu thang xương cá hộp đơn.Nếu nói con đường là nơi lưu thông  giữa các địa danh với nhau  Thì cầu thang chính là thứ duy nhất để giúp chúng ta di chuyển giữa các tầng.

Read More