Nội Thất Gia Ngyễn

Hình thức thanh toán

Hướng dẫn hình thức thanh toán

  1. Loại tiền : Việt Nam Đồng
  2. Thời gian thanh toán : Gía trị và thời gian thanh toán sẽ căn cứ vào thời gian trong hợp đồng do hai bên đã kí kết.
  3. Hình thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt

  + Thanh toán bằng chuyển khoản : Chuyển khoản trực tiếp vào TK công ty.

 

 

Exit mobile version